MINIMAL-PRESPAN I.K.E.

MINIMAL-PRESPAN I.K.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΑ - 196 00 - ΜΑΝΔΡΑ
Α.Φ.Μ.: 800704122 - Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5573583 - FAX: 210 5578915
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 137493002000